La Conselleria d'Innovació i Energia del Govern de les Illes Balears va participar a la tercera edició de la fira "Madrid per la ciència", que es va celebrar durant els dies 8, 9 i 10 de març en el recinte firal Juan Carlos I.

La Direcció General d'R+D+I de la Conselleria d'Innovació i Energia va dissenyar un estand on compartia espai amb diverses entitats de la comunitat autònoma de les Illes Balears (UIB, IMEDEA, Fundació IBIT, ParcBIT), amb l'objectiu de mostrar als assistents alguns dels projectes que s'estan desenvolupant a les Illes.

La Conselleria d'Innovació i Energia va informar sobre les principals actuacions gestionades en la Direcció General d'Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, en el marc del I Pla d'investigació i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears i del I Pla d'innovació.

Així mateix, s'intenta donar difusió a algunes de les activitats de ciència i tecnologia que es desenvolupen en organismes públics d'investigació (Universitat de les Illes Balears, Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, etc.) i centres tecnològics (Fundació IBIT, ParcBIT) de la societat de les Illes Balears.

Concretament, les activitats que es varen desenvolupar en aquest estand es resumeixen a continuació:

  • Informació sobre el I Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears i el I Pla d'innovació.
  • Projecció de vídeos sobre diferents aspectes d'innovació recollits sota el títol L'arxipèlag de la innovació. En aquests documentals s'explicava la propera construcció del gasoducte entre la comunitat valenciana i les illes d'Eivissa i Mallorca, els centres de recerca operatius de les Illes Balears, les energies renovables, els diferents plans d'investigació i desenvolupament de la direcció general d'R+D+I, les noves tecnologies, telecomunicacions, etc.
  • La UIB (Universitat de les Illes Balears) va mostrar alguns projectes que està duent a terme, procedents dels departaments de Química i Biologia. El Departament de Química va presentar dues activitats sobre el formatge denominació d'origen de Maó: una sobre la seva classificació segons el grau de maduresa per ultrasons i l'altra, una anàlisi sensorial. El Departament de Biologia estava representat per l'àrea de genètica i va mostrar dos experiments: la visualització de la medusa d'ADN mitjançant una extracció a partir de pèsols i la visualització i estudi de mutants de Drosophila melanogaster. L'IMEDEA (Institut Mediterrani d'Estudis Avançats), organització vinculada a la UIB, va presentar tres de les seves principals àrees d'investigació.
  • La Fundació IBIT va compartir amb el públic les seves actuacions i coneixements sobre noves tecnologies i va estimular l'interès sobre la matèria entre els escolars i el públic en general mostrant les webs dels projectes que ha desenvolupat, entre elles www.e-menorca.org, ensenyant a utilitzar aparells de videoconferència a circuit tancat i emprar la càmera digital i imprimir les fotografies realitzades als visitants.
  • El ParcBIT, parc científic i tecnològic de les Illes Balears, va donar a conèixer el seu pla basat principalment en la autosostenibilitat d'una zona amb recursos naturals limitats (per ser un arxipèlag).

    La presència de totes aquestes entitats a la fira de Madrid va suposar una experiència important perquè es va detectar l'interès per part del públic per conèixer les activitats que presentava el Govern de les Illes Balears en el camp de la innovació.

  •