SA NOSTRA - Estand nº 2  
 
   
SA NOSTRA
 
   
 
Ter, 16 - Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 171717
www.sanostra.es
webmaster@sanostra.es
 

Responsable de l'stand

EMILIO LOPEZ COLLADO


     
SA NOSTRA AMB LA CIÈNCIA
Sa Nostra presenta tres blocs diferenciats que van des del finançament de projectes de recerca en distints àmbits de la ciència fins a la aplicació de les noves tecnologies a l'entorn bancari. En primer lloc es presenta informació sobre la col·laboració en tres projectes de conservació de la biodiversitat, conjuntament amb tres entitats de les illes, i el projecte de Recuperació d'Espais Naturals per Simulació amb Ordinador, amb la UIB. També es presenta el Mòdul d'Autoservei, eina que permet avui en dia a l'usuari la gestió bancària sense desplaçaments ni horaris, mitjançant l'ús de Internet.