CENTRE TECNOLÒGIC BALEAR DE LA FUSTA - Estand nº 23  
 
   
CENTRE TECNOLÒGIC BALEAR DE LA FUSTA
C/ de Foners, solars 80-81
Pol. industrial de Manacor
Tel. 971559696
Fax 971846219
www.cetebal.com
info@cetebal.com
 

Responsable de l'estand

Gabriel Pérez Nadal

     
Control de qualitat de productes del sector de la fusta
El Centre Tecnològic Balear de la Fusta té com a uns dels objectius de treball el control de qualitat dels productes. Per això, es realitzen proves i assajos sobre matèries primeres i productes acabats.

A l'estand tendrem una màquina per fer assajos segons la norma UNE 11-016-89. Fatiga de calaixos i corredisses.

La norma descriu els mètodes d'assaig destinats a avaluar la resistència estructural d'armaris i mobles similars respecte a la utilització normal al qual estan destinats, independentment del disseny, els materials utilitzats i els processos de fabricació.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Assaig a fatiga de calaixos
  10 a 20h