ESTUDI DEL SÒL - Estand nº 26  
 
   
ESCOLA MATA DE JONC
C/ de SON ESPANYOLET, 49
Tel. 971 490236
Fax 971 283952
www.terra.es/personal/matajonc
matajonc@terra.es
 

Responsable de l'stand:

Antònia Torres

Professorat:

Pau Cabot
Francisca Mas

Alumnat:

Aleix Caldentey Ribera
Elena Ferrando Clarí
Agnès Garcías López
Teresa Juan Cabot
Carme March Llull
Lluís Moragues Solanas
Joana Maria Pascual Payeras
Marta Quetglas Poncell
Daniel Salom Llompart
Josep Sbert Rigo
Miquel Serra Burriel
Enric Vallespir Blanco
Sergi Valls Coll
Marta Vilà González

     
ESTUDI DEL SÒL
La Terra canvia un poc cada dia. Si retrocedicim en el temps, ara fa uns 100 milions d'anys, no podríem observar les muntanyes que tenim al voltant, ni tant sols a Mallorca.
La Terra canvia. Una nit de tempesta pot fer desaparèixer una platja. Un sòl necessita centenars, i fins i tot milers d'anys perquè es formi. Si es destrueix és molt difícil recuperar-lo.
Per tant, volem saber:
1. Quins materials el formen?
2. Tots són iguals?
3. Per què es destrueix?
Si vols jugar, experimentar-ho i saber tot això i molt més d'una manera ben divertida, vine a la fira.
T'hi esperam.ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Clic
  10 a 20h    
     
Vídeo
  10 a 20h   30 min
     
Panell
  10 a 20h    
     
Experimentació
  11, 13, i 15 h   15 min