Departament de Recepció
 
 
   
Escola d'Hoteleria de les Illes Balears
 
   
 
Adreça:Edifici Arxiduc Lluis Salvador, Campus Universitari
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 172608 / 26
Fax 971-172617
www.uib.es
vhotjrm0@clust.uib.es

 

Responsable:

Joan Roca Moll
Vicenç Ferrer Perelló

Professorat:

Vicenç Ferrer Perelló
Rosa Grau Pons
Magdalena Vicens Company
Maties Romaguera Castelló
Antònia Vich Alemany

Alumnat:

Viçenç Tomas Rosselló
Marga Nicolau Servera
Isabel Rodriguez Montero
Nekane Suengas Fernandez
Catina Martorell Ripoll

     
Aplicació de plataformes integrades d'optimització i gestió per a la indústria hotelera
Exercici de simulació de la realitat diària de la feina d'una recepció d'un hotel, utilitzant com a eina principal un programa integrat de gestió hotelera, on es podran desenvolupar tots els processos que es duen a terme des d'abans de l'entrada d'un hoste fins a la sortida d'aquest.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Simulació programa integrat de gestió hotelera
 

dias 16 i 17 de 12.15 h. a 14.00h. i de 18.15 h. a 20.00 h.

dia 18 de 11.30 h. a 12.30h