Càtedra Fundación Mapfre
 
 
   
Universitat de les Illes Balears
 
   
 
Càtedra Fundación Mapfre
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 173265
Fax 971 173425
www.uib.es
informacio@uib.es

 

Responsable:

Pere M. Deyà Serra

Personal:

Carolina Garau Rosselló

     
Conèixer la perillositat dels productes químics és el primer pas per evitar riscos en la seva utilització
Es tracta de realitzar un joc didàctic amb la finalitat que els visitants coneguin el significat dels pictogrames de perillositat dels productes químics. Aquests pictogrames, de presència obligada a les etiquetes dels recipients de productes químics i cada vegada més freqüents en productes d'ús domèstic, donen la primera informació del tipus de perill associat als compostos químics corresponents.
Els visitants hauran d'associar el significat als pictogrames que se'ls hi proposin mitjançant un "trencaclosques" dissenyat especialment per a aquesta ocasió.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
El professor col·locarà els pictogrames aleatoriament i els participants hauran de col·locar les fitxes corresponents als significats a la vora dels pictogrames.
  10 a 20h   max 5 min