Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica
 
 
   
Universitat de les Illes Balears
 
   
 
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica
Edifici Guillem Colom
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 172912 / 173006
Fax 971 173184
www.uib.es/secc6/lsig/index.html
maurici.ruiz@uib.es

 

Responsable:

Maurici Ruiz

Personal:

Maurici Ruiz (PAS)
Jerònia Ramon (PAS)
Felix Escalas (becari)
Bartomeu Alcover (becari)
Alexandre Mulet (becari)
Emma Navarro (becària)

     
Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica
Se presenten diverses activitats del Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica relacionades amb la planificació territorial, avaluació d'impacte ambiental, teledetecció i d'altres.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Presentació i consulta d'informació territorial   10 a 20h    
     
Instal·lació d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la seva consulta.   10 a 20h