Química Inorgànica
 
 
   
Universitat de les Illes Balears
 
   
 
Departament de Química
Edifici Mateu Orfila i Rotger
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 173250
Fax 971 173184

www.uib.es
dqugtp4@clust.uib.es

 

Responsable:

Gemma Turnes Palomino

Personal:

Gemma Turnes Palomino (professora)
Jesús Santos Peña (investigador)
Joan J. Cuart Pascual (becari)

     
BLUEPRINTING
L'objectiu del grup es fer veure als visitants com la radiació lluminosa que ens envolta, es comporta noltes vegades com un reactiu "intangible". Aquesta reactivitat està fonamentada en l'energia aportada per la radiació y pot tenir aplicacions importants com ara la fotografia. Els visitants tindran l'oportunitat de realitzar les seves pròpies fotografies i dibuixos d'una manera amena i divertida. La particularitat de les fotografies és que seran totes de color blau.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Els visitants dibuixaran alguna cosa sobre un paper
  10 a 20h   10 min aprox.
     
Mitjançant una reacció química es produirà el revelat del dibuix en color blau
  10 a 20h