Química Supramolecular
 
 
   
Universitat de les Illes Balears
 
   
 
Departament de Química
Edifici Mateu Orfila
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 172690/ 173496
Fax 971 173426
www.uib.es
jeroni.morey@uib.es

 

Responsable:

Jeroni Morey Salvà

Personal:

Miquel Barceló Rado (Alumne 3 cicle)

     
Fira de la Ciència 2002
Es tracta de realitzar un seguit de demostracions i experiències químiques, a ser possible participatives, que per les seves particularitats, motivin l'espectador a participar-hi, o si més no, en despertar la curiositat i apropar, de rebot, el món fascinant de la química.
Aquestes demostracions inclouen des de formacions de precipitats de diversos colors, utilització d'indicadors àcid-base. Reaccions exotèrmiques i endotèrmiques. Demostracions amb equilibris químics. Reaccions de reducció - oxidació. Preparació de niló, una sessió d'aromes i una demostració de quimiluminiscència.ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Inclou un total de 22 demostracions de curta durada. El visitant podrà elegir la demostració que més l'interessi

  10 a 20h