TECNOLOGIA D'ALIMENTS
 
 
   
Universitat de les Illes Balears
 
   
 
Departament de Química.
Edifici Mateu Orfila
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 172757
Fax 971 173426
www.uib.es
susana.simal@uib.es

 

Responsable:

Susana Simal Florindo

Professorat:

Antoni Femenia Marroig
Carmen Rosselló Matas
Susana Simal Florindo

Alumnat:

Amaya Rey Uriarte
Enric Farré Benet

     
Avaluació física i sensorial de la textura del formatge Mahón.-Menorca
L'activitat proposada presenta dos aspectes diferenciats:

1. Introducció a l'anàlisi sensorial descriptiu: es pretén , mitjançant la realització d'una pràctica senzilla, introduir l'ús dels sentits per a la realització de mesures objectives de paràmetres de qualitat d'aliments. En concret es pretén avaluar l'elasticitat de dues mostres de formatge Mahón.-Menorca , utilitzant una escala numerada definida mitjançant referències.

2. Avaluació de l'estat de maduració del formatge Mahón.-Menorca mitjançant l'ús de tècniques d'ultrasons de senyal: presentació i demostració del funcionament de l'equip prototipus dissenyat per avaluar les propietats de textura i/o de composició d'aliments. Més concretament, el visitant podrà, mitjançant l'ús de l'equip, estimar els dies de maduració de diferents peces de formatge.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Anàlisi sensorial descriptiu del formatge Mahón-Menorca: Avaluació de l'elasticitat de dues mostres de formatge Mahón.-Menorca, utilitzant una escala numerada definida mitjançant referències
  10 a 20h    
     
Estat de maduració del formatge Mahón.-Menorca mitjançant l'ús de tècniques d'ultrasons de senyal: Presentació i demostració del funcionament de l'equip prototipus dissenyat per avaluar les propietats de textura i/o de composició d'aliments
  10 a 20h