Biologia de les Plantes en condicions mediterrànies
 
 
   
Universitat de les Illes Balears
 
   
 
Departament de Biologia
Edifici Guillem Colom
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 173168
Fax 971 173184
web
hipolito.medrano@uib.es

 

Responsable:

Hipólito Medrano

Personal:

Tolo Sampol Trujillo (Becari)
Jaume Ramis Mercant (Becari)
Diego Riera Hevia (Alumne col.laborador)

     
Biotecnologia Vegetal: Cultiu "in vitro" de meristems - aplicació a la recuperació de la Malvasia de Banyalbufar
La biotecnologia es va fent present a multitud d'aplicacions a la indústria, agricultura i medecina.
Es presenta un exemple de la seva aplicació: El sanejament de plantes infectades de virus per obtenir plantes completament sanes.
La Malvasia de Banyalbufar és una varietat de raïm de Mallorca, molt apreciada, i que es troba en perill de desaparició perquè pateix la infecció d'una sèrie de virus a totes les plantes. Sanejar aquesta varietat és imprescindible per assegurar el seu futur.
Els virus infecten tota la planta, però, als "meristems" (zones de multiplicació cel·lular permanent") no hi arriben. Es tracta d'accedir i extreure aquests meristems asèpticament, i mantenir-los "in vitro " en condicions que permetin el desenvolupament de la planta sencera.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
"Demostració de cultiu in vitro de gemes de plantes", desinfecció del teixit, tallar les gemes i posar-les a un tub "in vitro".
  10 a 20h    
     
Trasplantament de "in vitro" a cossiol
  10 a 20h    
     
Explicació del Projecte de Recuperació de la Malvasia de Banyalbufar
  10 a 20h    
     
Anàlisi sensorial de Malvasies i d'altres vins.
  10 a 20h