Herbari Virtual
 
 
   
Laboratori de Botànica. Dept. de Biologia
 
   
 
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971173180 / 172423
web
herbarivirtual@terra.es

 

Responsable:

Joan Rita Larrucea

Personal:

Maurici Mus Amézquita
Eva Moragues Botey
Xavier Cardona Capella
Miquel Àngel Conesa muñoz
Cristina Fontcuberta Molinas
Antoni Socies Reynés
Gabriel Caldentey Sierra

     
Herbari Virtual de les Illes Balears
Al Laboratori de Botànica de la Universitat de les Illes Balears hem confeccionat, amb el patrocini de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) i la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear, una nova eina per l'estudi de la Botànica, que pretén ser un bon substitut dels herbaris tradicionals en la didàctica i un complement molt útil als llibres de text i de divulgació; l'Herbari Virtual de les Illes Balears.
Es tracta d'una col·lecció de fitxes i d'imatges d'alta qualitat i detall de les espècies de plantes que es troben a l'arxipèlag. Aquest banc d'imatges, que creix dia a dia, pot ser consultat per Internet amb accés completament lliure i gratuït. D'aquesta manera s'ofereix als estudiants, mestres, professionals varis o qualsevol interessat, la possibilitat de consultar les espècies silvestres i conreades presents a les Balears, des de casa seva o des dels ordinadors de les institucions (escoles, instituts, Universitat, etc.).

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
1- Power-point de l'Herbari Virtual. Informació detallada en la que s'aborden distints aspectes, com són: Que és un herbari virtual?, perquè serveix? I es donen detalls de com s'ha confeccionat l'actual Herbari Virtual de les Balears.
  10 a 20h    
     
L'Herbari Virtual de les Illes Balears. Es podrà accedir a aquesta eina d'estudi des d'un ordinador situat a la fira i amb l'ajut dels monitors es 18 a 20 h mostrarà com es navega i com explotar al màxim les seves possibilitats.

  10 a 12 h
i
18 a 20h