GENÈTICA
 
 
   
Universitat de les Illes Balears
 
   
 
Departament de Biologia
Edifici Guillem Colom
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 173332
Fax 971 173184
www.uib.es
carmen@01.uib.es

 

Responsable:

Carme Tomàs Mas

Personal:

Irene Garneria Picó (alumna 3r cicle)
Pedro Oliver Llamas (alumne 3r cicle)
Carme Tomàs Mas (alumna 3r cicle)
Óscar Moya Mes (investigador)
Paloma Giménez Carrero (alumna de 2n cicle)
Miguel Ángel López Carrasco (alumne de 2n cicle)

     
ACTIVITATS DE GENÈTICA
Es pretén apropar el món de la Genètica al públic general mitjançant tres activitats senzilles, dues de les quals es poden reproduir fàcilment a casa.
Per una part es durà terme l'extracció de DNA amb productes amb els que tothom està familiaritzat: detergent, alcohol i ablanidor de carn. Tots ells els podrem trobar fàcilment al supermercat. En particular, es durà a terme l'extracció de DNA a partir de pèsols (preferentment frescos) i de saliva, tots aquells que ho vulguin es podran dur a casa el seu propi DNA! Consideram que és una bona proposta com a pràctiques per als cursos de primària i secundària.
Per una altra part, s'observaran mutants de la mosca de la fruita (Drosophila melanogaster), organisme model a molts estudis genètics, mitjançant lupes binoculars.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
EXTRACCIÓ DE DNA A PARTIR DE PÈSOLS
  10 a 20h   15 min
     
EXTRACCIÓ DE DNA HUMÀ A PARTIR DE SALIVA
  10 a 20h   15 min