ISIC (Investigadors de la Societat de la Informació i el Coneixement)
 
 
   
Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica - Universitat de les Illes Balears
 
   
 
Edifici Anselm Turmeda
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 173243
Fax 971 173003
http://dmi.uib.es
dijjfg@uib.es

 

Responsable:

Llorenç Valverde Garcia

Professorat:

Magdalena Payeras Capellà
Josep Lluís Ferrer Gomila

     
Aplicació de la criptografia en les comunicacions digitals
Presentació de les tècniques bàsiques de la criptografia, en les seves vessants de criptografia de clau secreta i de clau pública. Aplicació de les tècniques criptogràfiques per a la protecció de la confidencialitat, integritat i autenticitat del correu electrònic.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Criptografia de clau secreta: pannell informatiu sobre les tècniques basades en criptografia simètrica posant, com a exemple el mètode de Juli Cèsar   10 a 20h    
     
Criptografia de clau pública: pannell informatiu sobre les tècniques basades en criptografia de clau pública, posant com exemple l'algorisme RSA
  10 a 20h    
     
Generació de claus: ús d'un programa informàtic per a generar les claus criptogràfiques de clau pública   10 a 20h    
     
Xifratge: ús d'un programa informàtic per a xifrar missatges
  10 a 20h