GRUP DE TECNOLOGIA ELECTRÒNICA
 
 
   
Departament de Física - Universitat de les Illes Balears
 
   
 
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 172370
Fax 971 173184
web
eugeni.garcia@uib.es

 

Responsable:

Eugeni García Moreno

Professorat:

Jaume Segura
Miquel Roca
Eugeni Isern

Alumnat:

Vicenç Canals
Joan Ginard
Bartomeu Alorda (becari)

     
Demostració de Tecnologia Electrònica: Plataforma mòbil autònoma
El projecte principal és un vehicle autònom, és a dir, una plataforma mòbil control·lada per hardware mitjançant una sèrie de sensors i un dispositius programables (tipus FPGA) amb capacitat de moviment autònom seguint una determinada trajectòria i salvant possibles obstacles que puguin aparèixer al llarg del trajecte.
Al mateix temps es passarà una presentació d'altres projectes realitzats pel grup de tecnologia electrònica i es mostraran prototips relacionats amb la matèria.