Departament de Ciències de la Terra
 
 
   
Universitat de les Illes Balears
 
   
 
Oficina d'Informació
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 172370
Fax 971 173184
www.uib.es
vdctbgf0@clust.uib.es

 

Responsable:

Joan Pericàs (Investigador)

Personal:

Bernadí Gelabert (professor)
Jordi Giménez (professor)

     
Funcionament hidrològic de la Font de S'Almadrava i de la unitat hidrogeològica del Pla de Palma: el problema de la intercomunciació d'aqüífers
Es presenten dues maquetes que pretenen mostrar d'una manera gràfica el comportament que presenta el tascó d'intrusió marina en aqüífers multicapa que es troben intercomunicats, be sigui per l'acció de l'home (sondatges) o be per causes naturals (fractures, conductes càrstics). Les maquetes il·lustren el funcionament de dos aqüífers intercomunicats en el Pla de Palma (Pont d'Inca) i explica també el comportament de la font salabrosa de s'Almadrava de Pollença.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Les dues maquetes funcionaran de manera continua tot el dia
  10 a 20h    
     
Projecció d'un video realizat a l'interior d'un sondatge on es mostra com Tot el dia l'aigua va d'un aqüífer a l'altra
  10 a 20h