Universitat de les Illes Balears - Vicerectorat d'Extensió Universitària
 
 
   
Universitat de les Illes Balears
 
   
 
Oficina d'Informació
Ctra. de Valldemossa, km 7'5
07071, Palma
Tel. 971 172939
Fax 971 173473
www.uib.es
informacio@uib.es

 

Responsable:

Margalida Mas Barceló

Personal:

Maria Antònia Pinya Barceló
Coloma Estarelles Dols

     
Donar a conèixer els estudis i publicacions de la UIB
La presència d'un stand institucional de la UIB té com a funcions principals informar els visitants de la Fira sobre els estudis que s'imparteixen a la Universitat i mostrar les publicacions de caire científic que es fan des de la UIB.

ACTIVITATS CONCRETES   HORARI   DURADA
     
Informació personalitzada
  10 a 20h    
     
Navegació per la web de la UIB
  10 a 20h