Associació de Químics de les Illes Balears

C/Josep Rover Motta, 8, baixos B - 07006 - Palma