Per segon any consecutiu, hem fet aquesta publicació amb les imatges presentades a la segona convocatòria del Concurs de Fotografia Científica.

Aquí es pot comprovar la visió d’allò que consideren ciència i innovació totes les persones que han participat en aquesta edició.

Les imatges reflecteixen punts de vista molt particulars, molts d’espectaculars i sorprenents, d’allò que en el sentit més ampli coneixem com a recerca i tecnologia.

En totes hem pogut gaudir del llenguatge especial que imprimeix cada autor per transmetre els seus sentiments i la seva manera de veure el món que ens envolta.

Perquè en definitiva es tractava d’això, de captar en una imatge el que suposa per a la nostra vida quotidiana la ciència. I hem pogut comprovar com, per a cadascú, té una presència diferent i en els llocs menys sospitats que ens puguem imaginar.

Des de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, estam fent una tasca important per apropar la societat de la informació i el coneixement a la ciutadania. És per això que duim a terme iniciatives com aquesta que ofereixen l’oportunitat de participar i compartir amb la resta del món les seves impressions i visions d’alguns dels fenòmens que més marquen les nostres vides, a través d’aquest llenguatge universal que és la imatge.

Gràcies a tots els participants.

Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor
Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació

El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears