1. Podran participar al concurs totes les persones i col·lectius interessats
 2. Tema: La ciència i la tècnica.
 3. Es podran presentar fins a un màxim de quatre fotografies (no premiades en altres concursos).
 4. Les fotografies es podran presentar en les modalitats de:

  • Blanc i negre
  • Color
  • Fotografia digital
 5. Mides: 18 x 24 cm com a mínim. Es presentaran muntades sobre paper ploma blanc de mides exactes 30 x 40 cm.
 6. Les obres duran escrit al dors un títol i la modalitat a la qual es presenten.
 7. Juntament amb la fotografia s'adjuntarà un sobre tancat, on s'indicarà el títol triat per a la fotografia. A l'interior es farà constar el nom, llinatges, domicili i telèfon de l'autor o autors, si fos el cas.
 8. Les fotografies s'enviaran a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, Direcció General d'R+D+I, c/ de Sant Pere 7 4a planta, 07012 Palma de Mallorca
 9. El termini d'admissió de les fotografies serà del dia 7 de novembre de 2005 fins al dia 28 de febrer de 2006.
 10. Formaran el jurat 4 persones, totes elles membres designats per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 11. La cerimònia de lliurament de premis es durà a terme en un acte a l'illa corresponent amb motiu de la 5a fira de la ciència 2006.
 12. Premis: Es lliurarà un 1er premi a la millor fotografia del conjunt de totes les presentades a les Illes Balears, un accèssit per a la millor fotografia de cada modalitat (color, b/n i digital) del conjunt de totes les presentades a les Illes Balears, un accèssit a la millor fotografia presentada d'Eivissa i Formentera, un accèssit a la millor fotografia presentada de Menorca i un accèssit a la millor fotografia presentada de Mallorca.

  La dotació del 1r. premi serà una càmera digital reflex de 6 megapíxels de primera marca i els accèssits de cada modalitat una càmera digital compacta de 4 megapíxels de primera marca. Si el jurat ho decideix, el concurs es podrà declarar desert.

 13. Les fotografies premiades passaran a ser propietat de l'arxiu de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, que podrà utilitzar-les de la manera que cregui convenient, amb la menció, sempre, de l'autor o autors.
 14. L'autor premiat, o persona que el representi (amb l'acreditació necessària) haurà de ser present a la cerimònia de lliurament del premi. En cas contrari s'entendrà que hi renúncia.
 15. Qualsevol supòsit no previst dins d'aquestes bases serà resolt pel Jurat.
 16. La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de les presents bases.
El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears