Parc Natural de s'Albufera. Govern de les Illes Balears
Parc natural de s'Albufera
Ctra. Alcúdia-Can Picafort
Alcúdia

introducció

CURSOS I TALLERS

Introducció a la vegetació de les zones humides
Descripció: Jornada d'introducció a la vegetació de les zones humides, a càrrec d'un tècnic del Jardí Botànic de Sóller.
Lloc: P.N. s'Albufera
Crta. Alcúdia - Artà
Platges de Muro
Mallorca
Aforament: 15
Dates i horaris: 19-11-2005 de 09:00h a 14:00h
Reserva necesària: Si
Telèfon de reserva: 971892250
Contacte: Mª Angels i Gero
Email: parc.albufera2@wanadoo.es

El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears