Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera
C/ Via Romana 31
Eivissa

introducció

CURSOS I TALLERS

La navegació i el comerç en el mon antic.
Descripció: Realitzar una sèrie d’activitats encaminades a difondre els mètodes i sistemes d’investigació dins de la feina que habitualment fan els arqueòlegs, conservadors, restauradors etc. Per això, i tenint en compte que es va a celebrar l’any mundial de la física, hem triat diversos temes que uneixen les dues disciplines: física i arqueologia.
Lloc: Museu Arqueologic d'Eivissa i Formentera
cl/ via romana nº 31
Eivssa
07800
Eivissa i Formentera
Aforament: 200
Transport: Bus
Dates i horaris: 07-11-2005 de 09:00h a 14:00h
08-11-2005 de 09:00h a 14:00h
09-11-2005 de 09:00h a 14:00h
10-11-2005 de 09:00h a 14:00h
11-11-2005 de 09:00h a 14:00h
14-11-2005 de 09:00h a 14:00h
15-11-2005 de 09:00h a 14:00h
16-11-2005 de 09:00h a 14:00h
17-11-2005 de 09:00h a 14:00h
18-11-2005 de 09:00h a 14:00h
Reserva necesària: Si
Telèfon de reserva: 971304102
Contacte: Carmen Mezquida Orti
Email: didacticamaef@telefonica.net
Fax: 971303263

Vaixells i navegació al món antic.
Descripció: En aquesta activitat es mostraran els diferents tipus de naus que durant la historia han navegat per les Pitiüses, destacant els vaixells de l’antiguitat. Així, els alumnes podran veure a través de les reproduccions a escala, com ha anat evolucionant la navegació. La fascinació pels vaixells ha portat molts estudiosos a escriure llibres sobre el tema, però molt pocs experts han prestat atenció a un aspecte clau del tema: el conjunt d’elements que permeten a un vaixell suri sobre les aigües. Per això, mitjançant aquesta activitat volem rendir un tribut a aquestos primers físics navegants que varen tenir el valor de llençar-se a la mar sense saber a què s’enfrontaven, comptant únicament amb el seu enginy. Desenvolupament de l’activitat: Es començarà amb una introducció sobre la història de la navegació il·lustrada amb plafons explicatius i maquetes a escala. Posteriorment es realitzaran proves pràctiques amb els models i una cubeta gran plena d’aigua. Per acabar es realitzaran també fitxes didàctiques sobre el tema.
Lloc: Museu Arqueològic Eivissa i Formentera
c/ Via Romana, 31
Santa Eulàlia del Riu
07800
Eivissa i Formentera
Aforament: 200
Dates i horaris: 07-11-2005 de 09:00h a 14:00h
08-11-2005 de 09:00h a 14:00h
09-11-2005 de 09:00h a 14:00h
10-11-2005 de 09:00h a 14:00h
11-11-2005 de 09:00h a 14:00h
14-11-2005 de 09:00h a 14:00h
15-11-2005 de 09:00h a 14:00h
16-11-2005 de 09:00h a 14:00h
17-11-2005 de 09:00h a 14:00h
18-11-2005 de 09:00h a 14:00h
Reserva necesària: Si
Telèfon de reserva: 971304102
Contacte: Carmen Mezquida Orti
Email: didacticamaef@telefonica.net
Fax: 971303263
Més informació: Esrealitzaran 4 torns de 10 nens/nenes cada un.

El comerç fenício-púnic.
Descripció: Aquesta activitat va molt relacionada amb l’anterior. Comerç i navegació són temes que han anat sempre de la mà, sobretot al món antic i especialment a les societats fenicio-púniques. A través d’aquest taller es pretén que els nens comprenguin les diferències entre el comerç a l’antiguitat i l’anàlisi econòmica moderna, així com l’evolució i història del mateix. Desenvolupament de l’activitat: Després d’una breu explicació sobre la història del comerç, que aniria des de l’intercanvi fins al sistema actual basat en l’oferta i la demanda, els alumnes podran jugar amb el joc del feniciòpolis. A través d’aquest joc els nens podran conèixer el comerç a l’època antiga. El joc representarà la Mediterrània amb els diferents emporis fenicis. Per a l’elaboració del joc caldran quatre vaixells, dos daus i les diferents mercaderies, que es realitzaran a petita escala. Es tracta d’avançar per les caselles al llarg de les rutes fenícies, d’orient a occident, guanyant i perdent mercaderies a les diferents colònies.
Lloc: Museu Arqueològic Eivissa i Formentera
c/ Via Romana, 31
Santa Eulàlia del riu
07800
Eivissa i Formentera
Aforament: 200
Dates i horaris: 07-11-2005 de 09:00h a 14:00h
08-11-2005 de 09:00h a 14:00h
09-11-2005 de 09:00h a 14:00h
10-11-2005 de 09:00h a 14:00h
11-11-2005 de 09:00h a 14:00h
14-11-2005 de 09:00h a 14:00h
15-11-2005 de 09:00h a 14:00h
16-11-2005 de 09:00h a 14:00h
17-11-2005 de 09:00h a 14:00h
18-11-2005 de 09:00h a 14:00h
Reserva necesària: Si
Telèfon de reserva: 971304102
Contacte: Carmen Mezquida Orti
Email: didacticamaef@telefonica.net
Fax: 971303263
Més informació: Es realitzaran 4 torns de 10 nens/nenes cada un.

EXPOSICIONS

La navegació a través de l'observació del cel
Descripció: La navegació fenícia va suposar un canvi qualitatiu respecte l’anterior. El gran avenç dels fenicis fou la navegació nocturna i la d’altura. Aquestes dues tenen en comú l’ús dels estels com sistema d’orientació, i en particular de l’estrella polar, que forma part de la constel·lació de l’Óssa Menor. El coneixement de l’astronomia va permetre als antics navegar per alta mar, sense risc a perdre el rumb. S’atribueix als fenicis el descobriment de la importància de l’Óssa Menor, una constel·lació que el món clàssic va denominar phoiniké. Els fenicis posseïen per tant excel·lents coneixements astronòmics, des de molt abans d’Homer, encara que la vertadera posició de l’estrella Polar no es va poder determinar matemàticament fins al segle IV abans de Crist. Desenvolupament de l’activitat Aquesta activitat es desenvoluparà a una carpa on s’intentarà construir un planetari. A la carpa, tancada per tots els costats, es projectaran diapositives de les constel·lacions. Així, els nens podran aprendre de forma senzilla i lúdica l’astrologia.
Lloc: Museu Arqueològic Eivissa i Formentera
c/ Via Romana, 31
Santa Eulàlia del riu
07800
Eivissa i Formentera
Aforament: 200
Dates i horaris: 07-11-2005 de 09:00h a 14:00h
08-11-2005 de 09:00h a 14:00h
09-11-2005 de 09:00h a 14:00h
10-11-2005 de 09:00h a 14:00h
11-11-2005 de 09:00h a 14:00h
14-11-2005 de 09:00h a 14:00h
15-11-2005 de 09:00h a 14:00h
16-11-2005 de 09:00h a 14:00h
17-11-2005 de 09:00h a 14:00h
18-11-2005 de 09:00h a 14:00h
Reserva necesària: Si
Telèfon de reserva: 971304102
Contacte: Carmen Mezquida Orti
Email: didacticamaef@telefonica.net
Fax: 971303263
Més informació: Es realitzaran 4 torns de 10 nens/nenes cada un.

El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears