Direcció General d'Energia
  Camí de Son Rapinya, 12
Urb. Son Moix Blanc
07013 Palma

tel: 971 78 41 32
fax: 971 17 74 95
web: http://pie.caib.es
email: bnadal@energia.caib.es


Hotel Ràdio

Es presenta la maqueta d'una habitació d'hotel on el sistema de targeta ja exixtent funciona per freqüències de ràdio i té les mateixes prestacions que el sistema convencional.

Responsables i participants

Responsables

Participants
Bernat Nadal Ramis

Fira de la Cičncia de les Illes Balears