SEMILLA - Conselleria d'Agricultura i Pesca
Carrer d'Eusebi Estada, 145
07009 Palma
tel: 971 17 71 00
fax: 971 76 12 30
web: http://semilla.caib.es
email: jsimonet@semilla-sa.es


Tast d'oli de Mallorca per a al·lots

Mitjançant un full de tast, adaptat a al·lots de primària, els joves aprenen a diferenciar i reconèixer les característiques sensorials definitòries dels olis d'oliva verge.

Responsables i participants

Responsables
Gaspar Barceló, cooperativa de Sóller

Participants

Fira de la Cičncia de les Illes Balears