Ajuntament de Palma
  Av. de Gabriel Alomar i Villalonga, 18
07006 PALMA
tel: 971 44 94 47
fax: 971 44 94 29
web: http:/www.a-palma.es/educacio
email: abarres@edu.a-palma.es


2005: Any Internacional de la Fisica

Amb l'avinentesa d'esser el 2005 l'Any Internacional de la Física, proposam dos tallers didàctics relacionats:
"Bojos estats de la matèria" i "La teoria de la relativitat" per a l'alumnat a partir de 10 anys, que els monitors faran alternativament cada 30', per grups de devers 15 nins i nines.

Els tallers són entretinguts, participatius i propers a la realitat que els envolta.

Responsables i participants

Responsables
Antònia Barres i Mundet
Pedagoga del Departament de Dinàmica Educativa
Ajuntament de Palma.
Empresa "H2O/ Ciencia Divertida Mallorca (Fun Science)"ParticipantsTaller "Bojos estats de la matèria" Identificar els tres estats de la matèria: descriure els moviments dels àtoms en els gasos, els líquids i els sòlids... Exemples i jocs participatius per observar, participar i comprendre-ho divertint-se. 20 min Alternativament cada mitja hora hi ha un taller, a les franges horàries: 10 a 13 i 17 a 20.
Taller "La relativitat" Esmentar diferents formes d'energia, diferenciar conceptes de massa i pes, determinar com es calcula la velocitat. Algunes implicacions de les teories de la relativitat. 20 min Alternativament cada mitja hora. S'indicarà cada dia l'horari exacte dels tallers en una pissarra de l'estand.

Fira de la Cičncia de les Illes Balears