Un dels reptes principals que s'ha marcat la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació en aquesta legislatura és doblar l'esforç que s'ha fet els darrers anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per donar un impuls major a l'àrea d'R+D+I i fer guanyar posicions al nostre sistema de recerca dins del context i l'àmbit de l'Estat.
Per aconseguir-ho, ningú dubta que és important continuar potenciant la xarxa d'infraestructures i personal científic de les Illes Balears. Però també és important aconseguir una major implicació dels ciutadans en la definició d'aquest projecte. Perquè la ciència avanci necessita suport i prestigi social, dos factors clau en aquest procés que només es poden aconseguir fent arribar als ciutadans l'anomenada cultura científica.
El 2007 és, per iniciativa del Govern de l'Estat espanyol, l'Any de la Ciència. En aquest context, el Ministeri d'Educació i Ciència, juntament amb la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, organitza tot un seguit d'activitats, l'objectiu de les quals és afavorir una major presència de la ciència a tot el territori espanyol.
El Govern de les Illes Balears ha volgut adherir-se en aquest programa d'actes amb tota una sèrie d'actuacions que s'emmarquen dins el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació (2004-2008). El cicle Art i Ciència que presentam ara és una d'aquestes propostes.
D'acord amb els nostres objectius, aquesta iniciativa s'ha organitzat cercant d'implicar el major nombre d'agents possible i donar difusió a les investigacions de la Comunitat Autònoma que es troben vinculades al camp de les humanitats i de les ciències socials, una àrea sovint considerada de forma errònia com a molt llunyana a les ciències experimentals i exactes.
Estic convençut que el cicle Art i Ciència permetrà enfortir la cultura científica i promoure l'interès social per la ciència, la tecnologia i la innovació treballant des d'una doble perspectiva. En primer lloc, enriquirà l'oferta divulgadora que ja existeix en matèria científica a les Illes Balears, gràcies a l'extens programa d'activitats que s'han previst. En segon lloc, propiciarà un marc adequat que afavoreixi la interdisciplinarietat i el diàleg entre els diferents col·lectius de professionals científics, humanistes i artistes i la societat.
Així mateix, tenc la seguretat que les diferents accions previstes al programa contribuiran a millorar, d'una banda, el coneixement del propi patrimoni històricoartístic, crear consciència col·lectiva del seu valor i, en últim terme, afavorir la seva conservació. D'altra banda, la iniciativa ajudarà a reconèixer el valor i la influència dels coneixements científicotècnics en la història de la Comunitat Autònoma en particular i de la societat en general.
En aquesta web podreu tenir accés als continguts i activitats que es duran a terme aquest any arreu de les Illes Balears en el marc d'aquest cicle.

Carles Manera Erbina
Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació