CAEB
C/ Aragó, 215, 2n
07008- Palma de Mallorca


tel: 971 70 60 14
fax: 971 47 83 83
web: http://www.caeb.es
correu: general@caeb.es

introducció

Taules rodones i conferències

Acte públic de presentació d'alguns resultats d'investigació aplicada obtinguts a la UIB. Taula redona: La investigació en les empreses de les Illes Balears
Organitza: Universitat de les Illes Balears
CAEB
Descripció: Presentació Sr. Josep Oliver, president de la CAEB; Excm. Sr. Francisco Munñoz Izquierdo, vicerector de Política Científica de la UIB; Hble. Sr. Luis A. Ramis de Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les illes Balears.

Presentació al públic en general d'alguns resultats d'investigació aplicada obtinguts a la UIB pels seus investigadors. Es farà una presentació de les últimes patents de la UIB (de 18:30 a 19:15 hores).
Els ponents seran: Dr. Tomeu Estrany ("Biofeedback, un canal de comunicació home-màquina"); Dr. Josep Tur ("Aplicacions industrials de l'estrès oxidatiu"), Dr. Felicià Grases ("Patents desenvolupades pel laboratori d'investigació de Litiasi Renal") i Dr. Pablo Escribá ("Desenvolupament de fàrmacs"). Posteriorment (a partir de les 19:15 hores), i dins d'aquest acte de presentació, es farà una taula rodona sobre la investigació en les empreses de les Illes Balears. Els participants en aquesta taula rodona seran: Dr. Eugeni Garcia, en representació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació; Dr. Francisco Muñoz, en representació de la Universitat de les Illes Balears; Sr. Josep Oliver, en representació de la CAEB i el Sr. Joan Ignasi Frau, de Gesa-Endesa, en representació del sector empresarial.
Lloc: Sala d'actes de la CAEB
C/ Aragó, 215
Palma de MallorcaIlla: Mallorca
Dates i horari: Dia 6/11 a les 18.30 h
Observacions: Destinat al públic en general.

El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears