Universitat de les Illes Balears
Oficina de Suport a la Recerca, Son Lledó, Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 07122 Palma


tel: 971 17 3283
fax: 971 17 2637
correu: E-MAIL: osr.director@uib.es

introducció

JORNADES DE PORTES OBERTES I VISITES GUIADES

Jornada de portes obertes a la UIB
Organitza: Universitat de les Illes Balears
Descripció: Jornada de portes obertes a la UIB per a alumnes de 12 a 18 anys. Visita guada als diferents laboratoris ubicats als diferents edificis del campus. Visita al Centre de Tecnologia de la Informació (CTI), als Serveis Cientificotècnics (SCT), al Laboratori de Sistemes d'Informació Geogràfica (LSIG) i a les activitats del Grup de recerca de Meteorologia de la UIB.
Lloc: Diversos de la UIB
Ctra. de Valldemossa km, 7.5
07122 Palma
Illa: Mallorca
Dates i horari: Dies 6, 11 i 13/11 horari a concertar
Observacions: Visites concertades
Reserva prèvia necessària
Telèfon: 971 17 24 65

Taules rodones i conferències

Conferències divulgatives a la UIB
Organitza: Universitat de les Illes Balears
Descripció: Professors i investigadors de la UIB impartiran conferències divulgatives a la pròpia UIB per a estudiants i professors, posant de manifest l'estat de la qüestió de diferents aspectes científics. Els conferenciants són: Antoni Martínez Taberner ("Els estudis de paisatjística i les seves sortides professionals", "Sistemes integrats de depuració alternativa"), Joaquím Tintoré Subirana ("La recerca sobre oceanografia costanera a l'IMEDEA"), Rafel Bosch ("Microorganismes, medi ambient i biotecnologia"), Sebartià Albertí ("Perspectives científiques de malalties infeccioses en el segle XXI"), Andreu Sansó ("Nòbel d'Economia: Clive Granger i Robert Engle"), Damià Jaume ("Els estudis de biodiversitat marina a l'IMEDEA") i Marcos Nadal ("Evolució de l'ésser humà i de les seves capacitats").
Lloc: UIB
Cra. de Valldemossa, km. 7'5
Palma
07122

IMEDEA
C/ Miquel Marquès, 21
07190 Esporles

dia 6/11 UIB. Edif.Mateu Orfila Aula A 8
dia 6/11 IMEDEA. Sala de Seminaris
dia 10/11 UIB. Edif. Guillem Colom Aula A 19
Dia 11/11 UIB. Edif. Guillem Colom Aula A 21
Dia 12/11 UIB. Edif. Gaspar Jovellanos Aula AB 11
Dia 13/11 UIB. Edif. Mateu Orfila Aula A 1
Dia 13/11 IMEDEA. Sala de Seminaris
Dia 14/11 UIB. Edif. Ramon Llull Aula A4
Illa: Mallorca
Dates i horari: Dia 6/11 UIB a les 9:00
Dia 6/11 IMEDEA a les 12:00
Dia 10/11 a les 10:30
Dia 11/11 a les 10:00
Dia 12/11 a les 11:30
Dia 13/11 UIB a les 9:00
Dia 13/11 IMEDEA a les 12:00
Dia 14/11 a les 10:30
Observacions: Calendari de conferències:
1. Dia 6/1: "Els estudis de paisatjística i les seves sortides professionals", a càrrec del Dr.Antoni Martínez Taberner
2. Dia 6/11 IMEDEA: " La recerca sobre oceanografia costanera a l'IMEDEA", a càrrec del Dr. Joaquím Tintoré Subirana
3. Dia 10/11: "Microorganismes, medi ambient i biotecnologia", a càrrec del Dr. Rafel Bosch
4. Dia 11/11 :"Perspectives científiques de les malaties infeccioses en el segle XXI", a càrrec del Dr. Sebastià Albertí
5. Dia 12/11: "Nòbel d'Economia: Clive Granger i Robert Engle", a càrrec del Dr. Andreu Sansó
6. Dia 13/11 UIB :" Sistemes integrats de depuració alternativa", a càrrec del Dr.Antoni Martínez Taberner
7. Dia 13/11 IMEDEA: "Els estudis de biodiversitat marina a l'IMEDEA", a càrrec del Dr. Damià Jaume
8. Dia 14/11 :"Evolució de l'ésser humà i de les seves capacitats superiors", a càrrec de Marcos Nadal Roberts

Informació tel.: 971 17 33 85

Conferències de la UIB en centres educatius. Eivissa i Formentera
Organitza: Universitat de les Illes Balears
Descripció: Professors i investigadors de la UIB impartiran conferències divulgatives sobre la ciència en centres educatius de secundària i batxillerat.
Lloc: Als centres educatius que ho sol·licitin.
Illa: Eivissa / Formentera
Dates i horari: Dia 10/11 a les 11.05 i a les 14.30 h
Dia 14/11 a les 10.00 i a les 12.00
Observacions: Destinades a ESO i batxillerat.
Reserva prèvia necessària
Telèfon: 971 17 24 65

1. 10/11 Ecosistemes marins mediterranis, a càrrec de la Dra. Salut Deudero
2. 14/11 Informàtica i comunicacions: ahir i avui, a càrrec del Dr. Joan Miquel Torres


Conferències de la UIB en centres educatius. Menorca
Organitza: Universitat de les Illes Balears
Descripció: Professors i investigadors de la UIB impartiran conferències divulgatives sobre la ciència en centres educatius de secundària i batxillerat.
Lloc: Als centres educatius de Menorca que ho sol·licitin.
Illa: Menorca
Dates i horari: Dia 6/11 a les 10.00 h
Dia 11/11 a les 9.50 i a les 12.00 h
Dia 12/11 a les 12.00 h
Observacions: Destinades a ESO i batxillerat.
Reserva prèvia necessària
Telèfon: 971 17 24 65

1. 6/11 Química visual, a càrrec del Dr. Joan Frau

2. 11/11 Les sargantanes de les Balears i la seva relació amb la vegetació, a càrrec de la Dra.Nuria Riera

3. 12/11 Formació d'estructures: colònies de bacteries, llamps, plantes clonals, en què s'assemblen?, a càrrec del Dr. Tomas Sintes


Conferències de la UIB en centres educatius. Mallorca
Organitza: Universitat de les Illes Balears
Descripció: Professors i investigadors de la UIB impartiran conferències divulgatives sobre la ciència en centres educatius de secundària i batxillerat.Lloc: Als centres educatius de Mallorca que ho hagin sol·licitat
Illa: Mallorca
Dates i horari: Horaris concertats
Observacions: Destinades a ESO i batxillerat.
Reserva prèvia necessària
Telèfon: 971 17 24 65
1. 3/11 Microorganismes, medi ambient i biotecnologia a càrrec del Dr. Rafel Bosch
2. 3/11 El sistema SPERI, a càrrec del Dr. Tomeu Estrany
3. 4/11 Microorganismes, medi ambient i biotecnologia a càrrec del Dr. Rafel Bosch
4. 6/11 El sistema SPERI, a càrrec del Dr. Tomeu Estrany
5. 7/11 L'Antàrtida, un continent per a la ciència, a càrrec de la Dra. Isabel Moreno
6. 10/11 Física dels sistemes o perquè es varen creure els francesos que no hi va haver un atac al pentàgon l'11 de setembre, a càrrec del Dr. Raul Toral
7. 10/11 L'extraordinària química de les coses ordinàries, a càrrec del Dr. Pere Deyà
8. 11/11 Microorganismes, medi ambient i biotecnologia a càrrec del Dr. Rafel Bosch
9. 11/11 Perspectives científiques de les malalties infeccioses en el segle XXI, a càrrec del Dr. Sebastià Albertí
10. 11/11 Evolució de l'ésser humà i de les seves capacitats superiors
11. 12/11 Vigilància de la reactivitat ambiental a les Balears, a càrrec del Dr. Enrique Gómez
12. 12/11 Perspectives científiques de les malalties infeccioses en el segle XXI, a càrrec del Dr. Sebastià Albertí
13. 12/11 L'extraordinària química de les coses ordinàries, a càrrec del Dr. Pere Deyà
14. 13/11 Un passeig pel mon de la Física, a càrrec de la Dra. Montserrat Casas
15. 13/11 Perspectives científiques de les malalties infeccioses en el segle XXI, a càrrec del Dr. Sebastià Albertí
16. 13/11 Física dels sistemes o perquè es varen creure els francesos que no hi va haver un atac al pentàgon l'11 de setembre, a càrrec del Dr. Raul Toral
17. 14/11 Els estudis sobre biodiversitat marina a l'IMEDEA, a càrrec del Dr. Damià Jaume
18. 14/11 Els ritmes de la vida, a càrrec del Dr. Toni Gamundí
19. 14/11 Un passeig pel mon de la Física, a càrrec de la Dra. Montserrat Casas
20. s/d La màgia de les matemàtiques, a càrrec del Dr. Llorenç Valverde (3 conferències)
21. s/d Qué es la evolución?, a càrrec del Dr. Miguel A. Capó

Acte públic de presentació d'alguns resultats d'investigació aplicada obtinguts a la UIB. Taula redona: La investigació en les empreses de les Illes Balears
Organitza: Universitat de les Illes Balears
CAEB
Descripció: Presentació Sr. Josep Oliver, president de la CAEB; Excm. Sr. Francisco Munñoz Izquierdo, vicerector de Política Científica de la UIB; Hble. Sr. Luis A. Ramis de Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les illes Balears.

Presentació al públic en general d'alguns resultats d'investigació aplicada obtinguts a la UIB pels seus investigadors. Es farà una presentació de les últimes patents de la UIB (de 18:30 a 19:15 hores).
Els ponents seran: Dr. Tomeu Estrany ("Biofeedback, un canal de comunicació home-màquina"); Dr. Josep Tur ("Aplicacions industrials de l'estrès oxidatiu"), Dr. Felicià Grases ("Patents desenvolupades pel laboratori d'investigació de Litiasi Renal") i Dr. Pablo Escribá ("Desenvolupament de fàrmacs"). Posteriorment (a partir de les 19:15 hores), i dins d'aquest acte de presentació, es farà una taula rodona sobre la investigació en les empreses de les Illes Balears. Els participants en aquesta taula rodona seran: Dr. Eugeni Garcia, en representació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació; Dr. Francisco Muñoz, en representació de la Universitat de les Illes Balears; Sr. Josep Oliver, en representació de la CAEB i el Sr. Joan Ignasi Frau, de Gesa-Endesa, en representació del sector empresarial.
Lloc: Sala d'actes de la CAEB
C/ Aragó, 215
Palma de MallorcaIlla: Mallorca
Dates i horari: Dia 6/11 a les 18.30 h
Observacions: Destinat al públic en general.

Exposicions

Exposició de comunicacions a la UIB
Organitza: Universitat de les Illes Balears
Descripció: Del dia 10 al 14 de novembre, es realitzarà a l'edifici Mateu Orfila del campus universitari una exposició amb els treballs i presentacions que els investigadors dels departaments de Física i Química han realitzat al llarg d'aquests darrers anys.
Lloc: UIB
Edificis Mateu Orfila
Campus universitari Universitat de les Illes Balears
Ctra. Valldemossa, km. 7,5
07122- Palma de Mallorca
Illa: Mallorca
Dates i horari: Del 10 al 14/11

Horari: Matí i horabaixa
Observacions: Activitat dirigida a estudiants universitaris

El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears