Anar a la pÓgina principal
 
 

La sang: coneix-la i dóna-la

 
Jornades de portes obertes
Organitza: Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
Lloc: Rosselló i Caçador, núm. 20
Horari: 09.30-11.30 h
Data: Dimecres, 13 de novembre de 2002

Quin grup sanguini deu tenir el pare del meu fill si el meu fill i jo som del grup sanguini tipus A+? Aquesta és una de les moltes preguntes que es poden solucionar després de la visita a la Fundació de Sang i Teixits de les Illes Balears.

Durant l'explicació teòrica, el doctor Antoni Gayà va explicar què és un banc de sang i quines són les seves tasques fonamentals: extracció de sang, anàlisi, fraccionament i conservació de la sang i derivats, i distribució a tots els centres hospitalaris i clíniques.

A més es va transmetre a tots la importància que té donar sang ja que cap de les tecnologies més avançades ha estat capaç de produir aquest element tan essencial per a la vida. L'única forma d'obtenir-la és gràcies a la generositat personal de l'ésser humà. Els únics requisits que calen per donar sang són tenir entre 18 i 65 anys, pes mínim de 50 kg i gaudir de bona salut. Donar sang és fàcil.

És important, per comprendre les funcions del banc de sang i teixits, conèixer què és la sang i els grups sanguinis, per això es van explicar els conceptes següents:

La sang és un teixit líquid que recorre l'organisme transportant cèl·lules i tots els elements necessaris per realitzar les seves funcions vitals i tot un conjunt de funcions molt complexes i molt importants per a la vida. La quantitat de sang d'una persona està en relació amb la seva edat, pes, sexe i alçada, una persona adulta es pot considerar que té entre 4,5 i 6 litres de sang. La sang està formada per diversos components: glòbuls vermells, glòbuls blancs, plaquetes i plasma.

La identificació dels grups sanguinis va suposar un fet molt important, tant per les numeroses contribucions a l'establiment dels principis genètics com per la seva importància en les transfusions.
Es va explicar el sistema ABO. Hi ha descrites quatre combinacions essencials d'hematies i plasma que defineixen els quatre grups sanguinis que es coneixen amb les lletres O, A, B i AB. En cadascun dels grups descoberts, les hematies tenen en la seva superfície una substància (antigen), que és diferent a cada grup. El grup A té l'antigen A, el grup B té l'antigen B, el grup AB té els dos antígens i el grup O no té antigen.
L'any 1940, es detecta l'existència d'un nou antigen en la membrana de les hematies de la majoria de la població. Aquest antigen és anomenat Rh. Es denominen Rh positius les hematies que són aglutinades per aquest anticòs i tenen, per tant, l'antigen Rh en la superfície. Es denominen Rh negatius les que no son aglutinades i que, per tant, no posseeixen l'antigen Rh en la superfície.
De la mateixa manera que el sistema ABO, en el sistema Rh no es pot transfondre l'antigen Rh a les persones que no el tenen.
El Dr. Gayà també va explicar que hi ha altres grups sanguinis classificats per lletres com, per exemple, M, N, S i P, i d'altres coneguts pel nom de les persones que identificaren els anticossos per primera vegada (Kell, Duffy, etc.).
La sessió de jornades de portes obertes a la Fundació Banc de Sang i Teixits va acabar amb la visita al banc de sang i a tots els bancs de teixits, i va donar l'oportunitat d'aclarir qualsevol dubte als visitants.