balearsfaciencia.org

Instutut Mediterrani d'Estudis Avançats. CSIC-UIB

Miquel Marquès 21 - 07190 - Esporles

Activitats

Quant estem disposats a pagar per a prevenir el Canvi Climàtic i preservar els nostres béns? (santanyí) El clima del planeta està canviant com a conseqüència de l'activitat humana. El clima de la Terra no havia canviat mai tant ràpidament com ho està fent des de la Revolució Industrial, i les conseqüències d'aquest canvi ja s'estan notant en el funcionament de la biosfera, i per tant aquest afecta a la humanitat. Els escenaris de canvi climàtic previstos pel segle XXI preveuen, per exemple, un augment important de la temperatura, sequeres i inundacions de magnitud variable segons la quantitat de gasos d'efecte hivernacle que continuem emetent. Prevenir el canvi climàtic depèn per tant de l'actitud de la societat. El canvi climàtic per tant pot prevenir-se o disminuir si els individus de la societat estan disposats a fer alguns sacrificis o invertir recursos per a mitigar-lo o enlentir-lo. Aquesta activitat proposa un joc en el que es combina l'actitud individual en el marc d'un grup social per a intentar conservar el màxim de recursos individuals. L'objectiu del joc és que els individus del grup aconsegueixin aportar al grup un mínim de recursos per tal de conservar els recursos individuals no invertits després de 10 rondes. Si el grup no aconsegueix acumular la quantitat mínima de recursos establers tots els participants perden tots els seus recursos. Els participants del grup saben quants recursos hi ha a la "banca" del grup després de cada ronda però no saben quants recursos inverteix cada participant. Es discutiran els resultats obtinguts pels grups en el marc de l'actitud de diversos grups socials davant el Canvi Climàtic.
Dirigit a: Grups
Públic: Estudiants d'ESO, Batxillerat i cicles formatius
Lloc: Far del Cap de Ses Salines
Localitat: santanyí
Adreça: far del Cap de Ses Salines
Dates i horaris: del 4 al 6 de novembre de 12:30 H a 13:00 H.
Reserva prèvia: Si
Informació: persona de contacte: Núria Marbà telèfon: 971611720 e-mail: nuria.marba@uib.es
» FotCiencia08
» Descarregar bases (pdf)