Llibre del IV concurs
de fotografia científica 2006

Teniu a les mans una mostra clara de l’originalitat i la creativitat que caracteritza la convocatòria del Concurs de Fotografi a Científi- ca, una iniciativa que planteja reptes importants i que la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació vol consolidar per diferents motius.
En primer lloc, aquest concurs és una eina addicional important que estic convençut pot contribuir a desenvolupar la nostra política de foment de la investigació i desenvolupament científic des d’una perspectiva amable com és el camp de la creativitat.
Així mateix, el caràcter obert de la convocatòria, amb premis per a Mallorca, Menorca i les Pitiüses, és un instrument addicional important per reforçar els lligams entre les illes i superar la barrera de la pluriinsularitat.
En últim lloc, i més important, aquest concurs ens permet constatar l’alt nivell de creativitat que existeix a la nostra comunitat autònoma.
Rere la fotografi a que il·lustra la portada d’aquest llibre, la de la guanyadora absoluta de la IV convocatòria, Teresa Santacana, teniu la compilació de les vuitanta-vuit imatges que optaren a un dels premis en la passada edició. La publicació presenta les propostes estructurades segons les diferents modalitats convocades i encapçalades per la resta d’imatges guardonades en cada apartat.
La visió d’aquestes imatges és un plaer per als sentits i el millor argument per justificar la continuïtat i l’aposta de la Conselleria per aquest projecte.
Per això, vull aprofi tar aquest espai per convocar-vos a la cinquena edició del certamen i a continuar experimentant i investigant dins de les nombroses possibilitats que ofereix avui el món de la fotografia.

Carles Manera Erbina
Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
 


Bases del V concurs de fotografia científica 2007