Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
c/ de sant Pere, 7 4a planta
07012- Palma

tel: 971 17 64 61
fax: 971 17 71 12
web: http://dgrdi.caib.es
correu: info@balearsfaciencia.org

introducció

Cinema, premis i altres

I Concurs de fotografia científica
Organitza: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
Descripció: Concurs de fotografia científica. Adreçat a totes les illes


Lloc: Les fotografies s’enviaran a
SA VOLA
Carretera Palma-Valldemosa Km, 7,4
ParcBit
Edifici 17 Local A6
07121 Palma.
Illa: Totes les illes
Dates i horari: Presentació de fotografies del 3/11 al 20/12
Observacions: Bases del I Concurs Fotogràfic de la 3a Setmana de la Ciència i la Tecnologia


1. Podran participar al concurs totes les persones i col·lectius interessats

2. El temes seran la ciència i la tècnica.

3. Es podran presentar fins a un màxim de quatre fotografies (no premiades en altres concursos).

4. Les fotografies es podran presentar en les modalitats de:

Blanc i negre
Color
Fotografia digital

5. Mides: 18 x 24 cm com a mínim. Es presentaran muntades sobre una cartolina o passe-partout de mides 30 x 40 cm.

6. Les obres duran escrit al dors un títol i la modalitat a la qual es presenten.

7. Juntament amb la fotografia s’adjuntarà un sobre tancat, on s’indicarà el títol triat per a la fotografia. A l’interior es farà constar el nom, llinatges, domicili i telèfon de l’autor o autors, si fos el cas.

8. Les fotografies s’enviaran a SA VOLA Carretera Palma-Valldemosa Km, 7,4 ParcBit Edifici 17 Local A6 07121 Palma.

9. El termini d’admissió de les fotografies serà del dia 3 de novembre fins al dia 20 de desembre de 2003.

10. Formaran el jurat 4 persones, totes elles membres designats per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. La decisió del jurat serà inapel·lable.

11. La cerimònia de lliurament de premis es durà a terme en el transcurs de la 3a fira de la ciència 2004.

12. Premis: Es lliurarà un 1er premi a la millor fotografia de totes les presentades i un accèssit per a la millor fotografia de cada modalitat.

La dotació del 1r. premi serà una càmera digital reflex de 6 megapíxels de primera marca i els accèssits de cada modalitat una càmera digital compacta de 3 megapìxels de primera marca. Si el jurat ho decideix, el concurs es podrà declarar desert.

13. Les fotografies premiades passaran a ser propietat de l’arxiu de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, que podrà utilitzar-les de la manera que cregui convenient, amb la menció, sempre, de l’autor o autors.

14. L’autor premiat, o persona que el representi (amb l’acreditació necessària) haurà de ser present a la cerimònia de lliurament del premi. En cas contrari s’entendrà que hi renúncia.

15. Qualsevol supòsit no previst dins d’aquestes bases serà resolt pel Jurat.

16. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les presents bases.

Cinema científic als centres educatius. Mallorca
Organitza: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
Descripció: Cinema científic als centre educatius. Col·lecció de documentals científics selleccionats per la FECYT.
Totes les pel·lícules són en castellà.

Sol·licituds: Daniel Ramon Manera
Tel.: 654 478 779
E-mail: tecnoambientebaleares@yahoo.es
Lloc: Al centre que sol·liciti l'activitat
Illa: Mallorca
Dates i horari: Dies 3 al 7/11 i del 10 al 14/11. Horari segons peticions.

Sol·licitar telèfon de contacte info@balearsfaciencia.org
Observacions: Títols:

- Real Instituto y Observatorio de la Armada.
- Río Tinto, Marte en la Tierra.
- Agujeros negros: magia en el universo.
- El universo estrujado.
- Cultivar órganos. Un mundo aparte.
- Tuberculosis pulmonar.
- Cazadores de genes.
- Los orígenes del cine científico.
- Los plásticos.
- El hambre en el mundo explicada a mi hijo.
- El caso de la tabla periódica de los elementos
- De la patata a la patata.
- Especial Félix Rodríguez de la Fuente: Los señores del bosque.
- Amenaza sobre la Maculinea.
- Un universo insólito y cercano.
- Termología: frío y caliente.
- Fibra óptica.
- La luz y el laberinto.
- Historias de Pi.
- Un paseo por el caos.
- Potencias de diez.
- Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza en la psicología española.
- Los volcanes y las Islas Canarias.
- El chozo de carchones.

Cinema científic als centre educatius. Menorca
Organitza: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
Institut Menorquí d'Estudis
Descripció: Cinema científic als centre educatius. Col·lecció de documentals científics selleccionats per la FECYT.
Totes les pel·lícules són en castellà.
Lloc: Al centre que sol·liciti l'activitat
Illa: Menorca
Dates i horari: Dies 3 al 7/11 i del 10 al 14/11. Horari segons peticions.

Sol·licituds: 971 17 35 00
Observacions: Reserva prèvia necessària dels centres educatius
Telèfon : 971 35 15 00
E-mail: cgc.ime@cime.es

Títols:

- Real Instituto y Observatorio de la Armada.
- Río Tinto, Marte en la Tierra.
- Agujeros negros: magia en el universo.
- El universo estrujado.
- Cultivar órganos. Un mundo aparte.
- Tuberculosis pulmonar.
- Cazadores de genes.
- Los orígenes del cine científico.
- Los plásticos.
- El hambre en el mundo explicada a mi hijo.
- El caso de la tabla periódica de los elementos
- De la patata a la patata.
- Especial Félix Rodríguez de la Fuente: Los señores del bosque.
- Amenaza sobre la Maculinea.
- Un universo insólito y cercano.
- Termología: frío y caliente.
- Fibra óptica.
- La luz y el laberinto.
- Historias de Pi.
- Un paseo por el caos.
- Potencias de diez.
- Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza en la psicología española.
- Los volcanes y las Islas Canarias.
- El chozo de carchones.

Cinema científic als centre educatius. Eivissa i Formentera
Organitza: Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
Descripció: Cinema científic als centre educatius. Col·lecció de documentals científics selleccionats per la FECYT.
Totes les pel·lícules són en castellà.

Sol·licituds: Daniel Ramon Manera
Tel.: 654 478 779
E-mail: tecnoambientebaleares@yahoo.es
Lloc: Al centre que sol·liciti l'activitat
Illa: Eivissa / Formentera
Dates i horari: Dies 3 al 7/11 i del 10 al 14/11. Horari segons peticions.

Sol·licitar telèfon de contacte info@balearsfaciencia.org
Observacions: Títols:

- Real Instituto y Observatorio de la Armada.
- Río Tinto, Marte en la Tierra.
- Agujeros negros: magia en el universo.
- El universo estrujado.
- Cultivar órganos. Un mundo aparte.
- Tuberculosis pulmonar.
- Cazadores de genes.
- Los orígenes del cine científico.
- Los plásticos.
- El hambre en el mundo explicada a mi hijo.
- El caso de la tabla periódica de los elementos
- De la patata a la patata.
- Especial Félix Rodríguez de la Fuente: Los señores del bosque.
- Amenaza sobre la Maculinea.
- Un universo insólito y cercano.
- Termología: frío y caliente.
- Fibra óptica.
- La luz y el laberinto.
- Historias de Pi.
- Un paseo por el caos.
- Potencias de diez.
- Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza en la psicología española.
- Los volcanes y las Islas Canarias.
- El chozo de carchones.

El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears