Parc Bit Desenvolupament, S.A.
Ctra. Palma-Valldemossa, Km. 7,4
Palma de Mallorca
07121


tel: 971 435006
fax: 971 435075
correu: mluis@parcbit.caib.es

introducció

Taules rodones i conferències

Jornada empresarial. presentació de l'activitat i serveis de les empreses del Parc
Organitza: Parc Bit Desenvolupament, S.A.
Descripció: Es pretén articular des del Parc una presentació dels serveis que ofereixen les empreses que hi estan instal·lades. El públic objectiu per a la presentació són totes les empreses de les Balears i els organismes que les representen (associacions empresarials i cambres de comerç). L'objectiu és donar a conèixer l'activitat que realitzen les empreses del Parc i comunicar l'oferta existent de serveis avançats a les empreses de les Illes Balears.
Lloc: Sala Multiusos del Parc BIT, Centre Empresarial Son Espanyol
Ctra. Palma-Valldemossa, km. 7.4
PALMA
07121
Illa: Mallorca
Dates i horari: a les 17.00 h
Observacions: Col·labora: Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE)

Cursos i tallers

Tallers de generació d’idees
Organitza: Parc Bit Desenvolupament, S.A.
Descripció: El Parc BIT ofereix entre els seus serveis una incubadora d’empreses. Una de las línies sobre les quals treballa la incubadora d’empreses és la detecció d’idees. Es volen donar a conèixer tècniques de foment de la creativitat i de generació d’idees d’una forma lúdica als estudiants de les Illes Balears.

Lloc: Parc Balear d'Innovació tecnològica (Parc BIT)
Ctra. Palma-Valldemossa, km. 7.4
PALMA DE MALLORCA
07121
Illa: Mallorca
Dates i horari: Dies 4, 6, 11 i 13/11 a les 9.00h i a les 12.00 h
Observacions: Col·labora: Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE)

Reserva prèvia necessària
Telèfon:971 43 50 06

Itineraris didàctics i excursions

Itinerari d’innovació Parc Bit
Organitza: Parc Bit Desenvolupament, S.A.
Descripció: Itinerari d’innovació al Parc que inclou temes com ara energia (plaques solars, planta de cogeneració), telecomunicacions (edifici de telecomunicacions), urbanisme (definició de la circulació, presència d’automòbils, àrees comunes, etc.), empresa (incubació, serveis avançats) i medi ambient (utilització d’espècies autòctones, reg amb aigües reciclades, integració amb el medi, etc.). Lliurament d’un guió didàctic per als alumnes i un altre per al professorat que explica els temes que es tracten a l’itinerari d’innovació.
Lloc: Parc Balear d'Innovació tecnològica (Parc BIT)
Ctra. Palma-Valldemossa, km. 7.4
PALMA DE MALLORCA
07121
Illa: Mallorca
Dates i horari: Del 3 al 7/11 i del 10 al 14/11 a les 9.00,12.00, i 16.00 h
Observacions: Col·labora: Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE)

Reserva prèvia necessària
Telèfon: 971 43 50 06

El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears