Itinerari d’innovació Parc Bit
Itinerari d’innovació Parc Bit

Data: 05/11/03
Organitza: Parc Bit Desenvolupament, S.A.

Itinerari d’innovació al Parc que inclou temes com ara energia (plaques solars, planta de cogeneració), telecomunicacions (edifici de telecomunicacions), urbanisme (definició de la circulació, presència d’automòbils, àrees comunes, etc.), empresa (incubació, serveis avançats) i medi ambient (utilització d’espècies autòctones, reg amb aigües reciclades, integració amb el medi, etc.). Lliurament d’un guió didàctic per als alumnes i un altre per al professorat que explica els temes que es tracten a l’itinerari d’innovació.

Un grup de 60 joves d’edat compreses entre els 15 i els 17 anys esperen impacients l’aparcament del Parc Bit. Han arribat en bus procedents del Col·legi Lluís Vives de Palma. Personal del Parc Bit els acull amablement i es divideixen en dos grups. El primer realitza la visita i el segon es prepara per encalentir les neurones (veure crònica del taller de generació d’idees).

Es reparteix un dossier d’activitats, la primera missió dels adolescents que visiten el Parc Tecnològic es fixar-se per on passen i que visiten. La primera activitat, l’única que faran allà mateix, consisteix en apuntar sobre un mapa el nom dels diferents llocs del recorregut, la resta les faran quan arribin al col·legi i amb ajuda del professor.

El Parc Bit és un projecte liderat pel Govern de les Illes Balears. Es tracta d’un Parc Tecnològic on es fomenta la innovació. En aquest indret al bell mig del camp, l’antiga possessió de Son Espanyol, ja hi ha instal·lades moltes empreses que tenen en comú ser de tecnologia avançada, innovadores i no contaminants. Es dediquen a Internet, serveis de comunicació, desenvolupament de programaria i altres. El Parc Bit els hi ofereix una sèrie de serveis com electricitat, que es genera en una planta pròpia, aigua calenta i freda, recollida de residus, serveis de telecomunicacions, etc.

El recorregut d’innovació consisteix precisament en visitar totes aquestes plantes de serveis que en elles mateixos són ciència i tecnologia aplicades a una realitat concreta.

Parada 1: Vista general de les plaques solars i fotovoltaiques

Al costat de l’aparcament ja es pot observar la primera innovació: l’estelada de plaques fotovoltaiques presidides per un triangles de plaques solars. El sol encalenteix les plaques i es produeix la conversió per generar electricitat. Subterràniament aquestes plaques estan connectades amb la central de cogeneració d’energia.

Les plaques solars i fotovoltaiques tenen com a avantatges que no contaminen, que el manteniment no és car i que no és necessari un gran desplagament de cables per portar l’energia fins allà. Aquesta forma de captar l’energia renovable del sol proporciona un 20 % de l’energia a la planta de cogeneracio d’energia. Les plaques estan orientades cap al sud, d’aquesta manera s’aconsegueix captar el màxim d’hores de sol.

Parada 2: Planta de cogeneració d’energia

Després de travessar unes reixes gegants blanques, entram en un espai ple de tuberies i dipòsits. Al fons un volum rectangular amb un vidre frontal, és la sala de control, s’hi arriba pujant unes escales metàl·liques. Baixant unes altres escales per l’altre costat de la sala de control s’arriba a la sala de motors. Aquest és el recorregut per la planta que crea electricitat utilitzant gas-oil, en aquest cas una energia tradicional, amb una alternadora.

És a dir, al Parc Bit es combinen els dos tipus d’energies: les renovables i les no renovables, per poder proveir les necessitats de les empreses allà ubicades.

Ja fora de la planta hi ha instal·lades unes gegants cameres de refrigeració per on passa aigua freda i calenta. És el que proporciona calefacció a l’hivern i aire acondicionat a l’estiu.

Al Parc Bit no tan sols es consumeix electricitat, també es comercialitza, en cas que hi hagi excedent es ven a Gesa, i si en manca se’n compra.

Els dipòsits i les bombes d’aigua que la transporten també són elements característics d’aquestes instal·lacions. Tant la UIB com el ParcBIT estan connectats per poder emprar aquests serveix.

La Planta d’Osmosis Inversa forma part del mateix recorregut. Aquí es tracta i es recicla l’aigua. Aigua que serveix per regar i netejar, però que no és potable per beure.


Parada 3. Planta de recollida neumàtica selectiva de residus sòlids urbans.

Aquesta planta encara no està

El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears