Tallers de generació d’idees
Tallers de generació d’idees

Data: 05/11/03
Organitza: Parc Bit Desenvolupament, S.A.

El Parc BIT ofereix entre els seus serveis una incubadora d’empreses. Una de las línies sobre les quals treballa la incubadora d’empreses és la detecció d’idees. Es volen donar a conèixer tècniques de foment de la creativitat i de generació d’idees d’una forma lúdica als estudiants de les Illes Balears.


Es pot entrenar la ment per a que pugui tenir més idees, ser més creatius, trobar la millor solució a problemes concrets, inventar nous serveis o productes segons les necessitats del mercat, trobar idees per posar en marxa noves empreses? La resposta és sí. La ment, el cervell, les neurones, formen com un múscul que com més s’entrenen, com més exercici fan, amb més facilitat troben respostes a qualsevol problema que es plantegin.

Això va quedar clar al taller de generació d’idees organitzat pel personal del Parc Bit, dimecres passat, quan van posar a prova quatre equips del Col·legi Lluís Vives de Palma.

Hi ha moltes definicions sobre què és una idea. Una de les més apropiades per aquesta ocasió és: enginy per disposar, inventar o dissenyar alguna cosa, que pot ser resoldre un problema, millorar un producte o servei, inventar un nou producte o crear una empresa.

Les explicacions es van centrar sobre les “idees de negoci”, és a dir, aquelles que generen beneficis, riquesa. La finalitat d’aquests tipus d’idees és crear una empresa. Per a aquest afer és molt important la figura de l’emprenedor.

L’emprenedor és algú que aplica el seu talent creatiu i innovador per a iniciar la pròpia empresa o engrandir-ne una que ja existeix. Aquest tipus de persona solen tenir la majoria d’aquestes característiques: creuen en ells mateixos, en les seves idees, i són capaços de dur-les a terme; s’enamoren del que fan i són capaços de superar obstacles, enfrontar-se al risc i resistir el fracàs; aporten optimisme i adopten una actitud positiva davant la vida; aprenen dels seus errors; fan i creen en lloc de queixar-se i tenen capacitat per resoldre problemes sense ofegar-se dins un tassó d’aigua.

No obstant això, encara que es trobin emprenedors en aquesta societat s’han detectat una sèrie de barreres per a emprendre, com ara falta d’experiència professional, falta de formació, falta de finançament i mancances per detectar oportunitats de negoci.

Les idees de negoci es poden trobar fins i tot davall d’una pedra: observant l’entorn, a partir de les aficions, de la formació o l’experiència professional. Així han nascut grans empreses com Amazon.com, gràcies a la visió de Jeff Bezos o Dell Computers, gràcies a l’empenta i l’afició de Michael Dell de muntar ordinadors a partir de peces d’altres, descobrint així que el cost podia baixar considerablement; o Body Shop, d’Anita Roddick, qui ha revolucionat el món de la cosmètica.

Les tècniques creatives són unes eines que serveixen per estimular la creació d’idees i cercar la inspiració. Algunes d’aquestes tècniques són: el braimstorming o tempesta d’idees, els mapes mentals, l’scamper, els sis capells del pensament o el pensament lateral.

Cada un dels grups que van participar en el taller va utilitzar una tècnica diferent per trobar idees a dos problemes. Un d’ells, a través de la tempesta d’idees, va presentar un nou servei per evitar el conegut i concorregut “botellón”. Després d’haver fet 10 minuts d’apuntar idees sense parar i sense opinar, aquestes es van agrupar en conceptes comuns i es va triar la que es considerava millor i més viable. La solució va ser muntar un centre d’oci alternatiu en un edifici deshabitat oferint serveis de jocs de cartes, jocs de rol, acampades, torrades, lectures recomanades, viatges organitzats, etc.

L’altre grup havia d’idear formes per millorar la cuina. A través de la tècnica de l’SCAMPER, que consisteix en una llista de preguntes que aplicades a un problema identificat estimulen la generació d’idees. Com? Substituint – Combinant – Adaptant – Modificant – Put (en anglès, dedicar-lo a altres usos) – Eliminant – Reordenant. Es tracta d’una de les tècniques més utilitzades per crear nous pro

El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears