PRESENTACIÓ

Els primers dies de Juliol de 1715 les tropes de Felip V ocuparen Ciutat de Mallorca i el 14 del mateix mes es prenia possessió d'Eivissa en el seu nom. Les dues illes de l'antic Regne de Mallorca foren els darrers territoris hispànics en ser ocupats per les tropes filipistes en el marc de la Guerra de Successió a la Corona d'Espanya. Atès que dita guerra va ser una guerra internacional, una guerra civil a nivell hispànic i que suposà el fi jurídic del Regne de Mallorca i la Corona d'Aragó, són aquest punts els que es proposen analitzar en aquest congrés: la situació internacional i singularment mediterrània immediatament abans i després de la fita de 1715, canvis político-jurídics concrets que conegueren diversos territoris hispànics després dels decrets de Nova Planta i algunes de les repercussions de la guerra i el nou règim polític a les terres de l'antic Regne de Mallorca.

En los primeros días de Julio de 1715 las tropas borbónicas ocupaban Ciutat de Mallorca y el 14 del mismo mes el gobernador de Felipe V tomaba posesión de Ibiza. Las dos islas fueron los últimos territorios hispánicos en ser ocupados por las tropas borbónicas en el marco de la Guerra de Sucesión a la Corona de España. Considerando que la citada guerra fue una guerra internacional, una guerra civil en los territorios hispánicos y que supuso el fin jurídico del Reino de Mallorca y de la Corona de Aragón, son estos aspectos los que se propone analizar en este congreso: la situación internacional, singularmente del mediterráneo, inmediatamente antes y después del hito de 1715, cambios político-jurídicos posteriores a los decretos de Nueva Planta que se conocieron en diversos territorios hispánicos y algunas de las repercusiones de la guerra y del nuevo régimen político en el antiguo Reino de Mallorca.

ESTRUCTURA DEL SEMINARI

- Continuïtats i ruptures després de 1715 en els territoris hispànics peninsulars.
- La Mediterrània i las Balears després de 1715.

COMITÈ CIENTÍFIC

Dr. Miguel José Deyá Bauzá (Universitat de les Illes Balears)
Dr. Antonio Planas Rossello (Universitat de les Illes Balears)
Dr. Agustí Alcoberro (Universitat de Barcelona)
Dr. Tomàs de Montagut Estragues (Universitat Pompeu Fabra)
Dra. Bàrbara Terrasa Pont (Direcció General d'Universitats i Reserca)