Participants

Institut Espanyol d'Oceanografia - Centre Oceanogràfic de les Balears

Moll de Ponent, s/n - 07015 - Palma

Activitats

Pràctiques a bord del vaixell oceanogràfic Odón de Buen al port de Maó (Menorca) i voltants El Centre Oceanogràfic de les Balears (COB) de l’Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO) ofereix unes pràctiques d’oceanografia a bord del vaixell oceanogràfic Odón de Buen, destinades a alumnes de batxillerat de l’illa de Menorca.

La pràctica consisteix en la presa de dades i mostres amb diferents equips cientificotècnics que utilitzen els oceanògrafs durant les campanyes de recerca oceanogràfica en una estació de mostratge propera al port de Maó.

En concret:

1. Es mesuraran paràmetres de la columna d’aigua com la temperatura, la salinitat, la profunditat, l’oxigen dissolt i altres, amb una batisonda CTD acoblada a una roseta multibotella.
2. Es pescarà plàncton amb una xarxa tipus bongo i després s’observarà al laboratori del vaixell amb una lupa binocular.
3. Es recollirà una mostra de sediment amb una draga Van Veen.
4. Es visualitzarà el fons marí en directe des de coberta amb una càmera Ipse.
5.- Finalment, es mesurarà la quantitat de diòxid de carboni a la interfície entre l’aigua de la mar i l’atmosfera.

Durant la navegació de tornada, s’explicarà als alumnes la missió de l’IEO, així com les línies de recerca que desenvolupa el COB. Rebran una explicació de la pràctica que s’ha de desenvolupar i podran visitar el pont i altres dependències del vaixell.

Un cop al port, els alumnes podran visitar l’Estació de Recerca Jaume Ferrer, situada a la Mola de Maó (Menorca), una infraestructura gestionada pel Govern de les Illes Balears, amb la coordinació científica de l’IEO. (Per a més informació, podeu visitar la web http://www.ba.ieo.es/es/estacion-jaume-ferrer.)

A causa de la capacitat del vaixell, els grups poden ser d’un màxim de vuit alumnes amb un professor acompanyant.

La pràctica tindrà una durada aproximada de dues hores.
Públic: Estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius
Lloc: Port de Maó
Dates i horaris: Dies 7 i 8 de novembre, de 9.00 h a 11.00 h, d’11.00 h a 13.00 h i de 14.00 h a 16.00 h
Informació: Centre Oceanogràfic de les Balears. Persona de contacte: Ana Morillas (adreça de c/e: ana.morillas@ba.ieo.es; telèfons: 971133747 i 971133720). Pàgina web del COB: www.ba.ieo.es.