Participants

Associació de Físics de les Illes Balears

Ctra. de Valldemossa, km 7,5 - 07122 - Palma

Activitats

Física en directe «Física en directe» consisteix en un laboratori itinerant d’experiments de física. Aquesta activitat s’ha duit a terme els darrers sis anys amb un gran èxit entre els centres educatius participants, ja que cada any ens és impossible satisfer totes les demandes.
Públic: Públic general
Lloc: Als centres educatius i ajuntaments
Dates i horaris: Del 7 al 20 de novembre
Informació: www.asfib.es