Participants

Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement

Ctra. de Valldemossa, km 7,4 - 07121 - Palma

Activitats

Itineraris didàctics i excursions