Espais de Natura Balear. Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera

- -

Activitats

Prospeccions arqueològiques a ses Salines: una visió històrica del Parc Natural (Totes les d'Eivissa i Formentera) Projecte tipus "power point", que es centra en donar una idea acurada del mètode que els experts segueixen des que es fa una troballa arqueològica fins que les restes són desenterrades i es porten als museus.
D'altra banda, es pretén que l'alumne sigui capaç d'entendre el procés de colonitzacions que les illes d'Eivissa i Formentera han sofert històricament a partir dels elements arqueològics que s'han trobat en els diferents jaciments del Parc.
Dirigit a: Grups
Públic: Estudiants d'ESO, Batxillerat i cicles formatius
Lloc: centres educatius
Localitat: Totes les d'Eivissa i Formentera
Dates i horaris: Matins, horari escolar, del 09 fins al 13 de novembre
Reserva prèvia: Si
Informació: c/ MURCIA 6 07800 EIVISSA TEL.: 971301460, FAX.: 971 39 47 95