SOCIB-OceanBit (Sistema d’Observació Costanera de les illes Balears)

- -

Activitats

OceanBit: Una nova manera de veure y entendre l'oceà i la seva interacció amb la zona costanera Enguany, OceanBit vol convidar a tots els ciutadans a endinsar-se al mon de la Oceanografia Operacional i descobrir les noves tecnologies i sistemes d'observació i predicció marins que la ciència posa al nostre abast per tal de conèixer i comprendre millor els nostres oceans i la seva interacció amb les costes.
OceanBit és una iniciativa del MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación) i del Govern de les Illes Balears, generada i coordinada per investigadors de les nostres illes, per a la creació d'una Infraestructura Científico Tecnològica (ICTS) de investigació en Oceanografia Operacional dins del marc del Programa INGENIO 2010.
OceanBit pot definir-se com “un sistema integrat i interdisciplinari d'investigació per a la observació i predicció de la variabilitat en la zona costanera”, un sistema que permetrà disposar d'un seguiment en temps real de l'estat del litoral i, a més a més, preveure la seva evolució temporal i espacial, així com desenvolupar noves eines tecnològiques que contribueixin a avançar cap a una vertadera gestió sostenible de la zona costanera fonamentada en el coneixement y els avanços científics.
D'aquesta manera es planteja una forma innovadora de mostreig i coneixement del litoral amb la idea de que aquest avanç en el coneixement ens permeti avançar cap una Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC) basada en els principis de sostenibilitat.
Per aquesta Setmana de la Ciència 2009 s'ha creat un material divulgatiu per presentar aquesta iniciativa: Un pòster OceanBit, un tríptic y una carpeta amb 33 fitxes que presenten els primers resultats de les nostres investigacions relacionades amb la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC), material que es posarà a disposició de qualsevol interessat.
Públic: Públic General
Lloc: Illes Balears
Reserva prèvia: Si
Informació: carlos.castilla@uib.es