mides de llongitut
Quant medeix un "forc"? Per qué s'utilitzaba? En quina època?
Autor: Javier Fullana Leal
Data: 07/04/2003

Respondre

El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears