líquids
perque hi ha líquids que es mesclen i líquids que no ?
Autor: Guillem Fernandez Llabres
Data: 13/11/2002

Respondre

  • Pens que si que es mescla pero es torna a separar perque la densitat es diferent i el liquid que te la densitat mes alta es posa abaix i el que te la densitat mes baixa es posa adalt
    Autor: Jordi Cardona
    Data: 13/11/2002
El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears