Com es creen les pedres?
Vull saber comes creen les pedres?
Autor: Joan Font
Data: 06/11/2002

Respondre

  • La terra està formada per grans masses de roca compacte de distintes característiques. Els fenòmens meteorològics i altres, com per exemple el vent, la pluja, canvis de temparatura, la mar i altres tipus d'agents produeixen un efecte anomenat EROSIÓ. L'erosió fa que les grans roques es rompin i es produeixen roques més petites que els hi deim pedres.
    Autor: btp
    Data: 07/11/2002
El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears