Jornades de portes obertes al Jardí Botànic de Sóller
Jornades de portes obertes al Jardí Botànic de Sóller

Data: 10/11/03
Organitza: Fundació Jardí Botànic de Sóller

Els dies 3, 5, 10 i 12 de novembre s'obriran al públic les dependències d'accés privat del Jardí Botànic. El recentment inaugurat Institut Botànic el podran visitar tots els ciutadans: l'herbari, el banc de llavors, el laboratori d'investigació en biologia de la conservació, la biblioteca i totes les dependències administratives de la Fundació. Les col·leccions de planta viva del Jardí també seran visitables: àrees de producció de planta, àrees de reserva i, plantes medicinals i col·lecció d’hortalisses i fruiters de varietats autòctones de les Illes Balears.

El banc de llavors

És un privilegi poder dir que has estat en un banc de llavors. En aquest petit i especial magatzem de llavors de l’Institut Botànic hi ha un gran tresor: les llavors de les plantes endèmiques i les amenaçades de les Illes Balears, i algunes d’altres indrets de la Mediterrània.

Conservar les llavors per poder fer proves o utilitzar en cas de necessitat no és fàcil. Cal recollir-les del camp i netejar-les amb garbells o sedassos, acabar-les de netejar amb pinces per llevar la brutor que queda. Un cop netes s’omple una fitxa amb la informació de la llavor, el lloc d’on ha estat agafada i la persona que l’ha duita.

Les llavors es guarden en cambres en sec per llevar-los tota la humitat que puguin tenir. Aquest procés és absolutament necessari perquè no es facin malbé. Cada un 1% d’humitat que se n’elimina la vida de la llavor es duplica. Utilitzant silicagel s’aconsegueix tenir un indicador d’humitat.

Un cop assecades, les llavors es dipositen dins cambres d’entre –10 i –20 ºC. Cada 5 graus menys de temperatura la vida de la llavor es duplica. Entre l’assecat i la frescor les llavors poden durar molts i molts d’anys. Per conservar-les, però, cal que estiguin ben aïllades. Per a això les posen dins un tub de vidre protegit amb cotó i amb silicagel que indica qualsevol indici d’humitat. Per tenir-les controlades s’etiqueta cada tub amb la informació pertinent. Els tubs es dipositen dins pots de vidre plens d’arena. L’arena té dues funcions: estabilitat per evitar moviments bruscos dels tubs quan es mouen els pots i regular la temperatura quan el pot es treu fora de la cambra frigorífica i pateix un canvi brusc de temperatura.

La reserva de llavors no es toca a no ser que sigui absolutament necessari. No obstant això, una petita part es fa servir per mantenir la col·lecció viva, per repartir a altres jardins botànics, per proves genètiques i bioquímiques, o sigui, per experimentar. Les proves de germinació serveixen per detectar si les llavors tornen dolentes. En aquest cas s’han de renovar.


Hivernacle i umbracle

A l’hivernacle, un espai exterior recollit per una tela que el manté calent i deixa passar la llum, s’hi realitza la reproducció de totes les plantes, proves de germinació i sembra. El sostre està cobert per una cortina que aguanta la calor però no permet que el sol hi arribi de forma directa.

Abans de sembrar les llavors, que treuen de la cambra frigorífica del banc de llavors, es deixen un dia a temperatura ambient. Quan la planta ja ha crescut es trasllada a l’umbracle uns mesos perquè s’adeqüin a la temperatura de fora. Després ja es podran sembrar al jardí.

Dins l’hivernacle hi ha sembrats esqueixos que necessiten una terra a més temperatura. Per aconseguir-ho es fan servir una mena de mantes tèrmiques.

Aquest dia hi havia un planter d’alfals marí que es durà a plantar a Cabrera.


Herbari i laboratori

Al pis superior de l’institut hi ha l’herbari, que és com un arxiu d’una biblioteca on en l oc d’haver-hi llibres hi ha plantes premsades i dessecades ordenades sistemàticament i tancades hermèticament per evitar que hi entrin humitat i insectes i es facin malbé.

Cada planta està correctament etiquetada amb el nom científic, el lloc de recollida, la data, qui l’ha recollida i altres dades d’interès que serviran per a la recerca.

Les col·leccions estan ordenades sistemàticament per famílies botàniques. I ara està en procés d’informatització.

Al laboratori s’hi realitzen les tasques d’investigació. Està equipat amb els estris necessaris, com dues lupes binoculars, una de les quals permet dibuixar, un microscopi, un phsímetre, per mirar l’acidesa dels productes, una balança de precisió, un destil·lador d’aigua, on en aquells moments hi h

El racó del curiós
info@balearsfaciencia.org
Gover de les Illes Balears