El Mundo / El dia de Baleares
5 de Novembre de 2002